ANBI gegevens Nederlands Jeugd Strijkorkest

1. Rechtsvorm en ANBI status:
Het Nederlands Jeugd Strijkorkest heeft de rechtsvorm van een stichting. Het Nederlands
Jeugd Strijkorkest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het
nummer 41204282. De Stichting Nederlands Jeugd Strijkorkest is in bezit van de culturele
ANBI status.

2. RSIN (fiscaal nummer)
807634074

3. Het doel van Stichting Nederlands Jeugd Strijkorkest is:
a. Jongeren tussen 12 en 20 jaar in de gelegenheid te stellen op hoog niveau met elkaar
muziek te beoefenen en podiumervaring op te doen.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het vormen en instandhouden van een strijkorkest;
– het verwerven van partituren voor strijkorkest;
– het aantrekken van een dirigent;
– het organiseren van repetities, uitvoeringen, tournees en opnamen. Wat uitvoeringen
betreft zowel voor publiek als voor radio en televisie;
– alle verdere tot het doel dienstige middelen.
De stichting heeft niet tot doel winst te behalen.

4. Missie en visie:
Het NJSO geeft jonge professionele musici in de dop een goede oriëntatie op het vak van
volwaardig (orkest-)musicus. En het levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van
het professionele veld. Het NJSO realiseert dit nu door middel van wekelijkse repetities en
masterclasses, en door de organisatie van drie jaarlijkse producties en het uitvoeren daarvan.
Door middel van regelmatige audities wordt de kwaliteit bewaakt. Ook het optreden met
solisten draagt daar aan bij. Zonder aarzeling kreeg het NJSO de medewerking van
bijvoorbeeld Claron McFadden, Bart Schneeman, Cora Burggraaf , Liza Ferschtman en –
langer geleden – Han de Vries en Vera Beths.
In de wereld van morgen wil het NJSO zich actief onderscheiden als:
– hét jeugdstrijkorkest in Nederland van topniveau voor strijkers tussen de 12 en 21 jaar
– een belangrijke schakel in de ontwikkeling van musici tot professionals; primair op
nationaal maar op termijn mogelijk ook internationaal niveau.
– een belangrijke schakel in het toegankelijk maken van klassieke muziek. De concerten
zijn bijzonder inspirerend voor de luisteraar.

5. Bestuur:
Alexander Strengers, voorzitter
Communicatieadviseur De Nederlandsche Bank
Joost van Engers, penningmeester
Directeur Pensioenfonds Provisum
Jakob Treffers, secretaris
Consultant Baker & McKenzie
Jorinke van Deelen, algemeen bestuurslid
Programmeur Concertgebouw
Anna van der Kooij, algemeen bestuurslid
Ondernemer
Saskia Teppema, algemeen bestuurslid
Organisatieadviseur en coach

6. Beloningssysteem:
De medewerkers van het Nederlands Jeugd Strijkorkest zijn niet in dienst en allen
zelfstandigen zonder personeel (zzp’er). De hoogte van beloning wordt vastgesteld door het
bestuur.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

7. Het Nederlands Jeugd Strijkorkest heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode
2018-2020. Dit beleidsplan kunt u via deze link lezen.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Een (verkorte) balans en staat van baten, lasten en activiteitenverslag per jaartal vindt u hieronder:

2012, 20132014, 2015, 20162017, 2018