Dirigent en artistiek leider:
Carel den Hertog (carel@njso.nl)

Zakelijk leider:
Monique van der Woude (monique@njso.nl)

Productie en publiciteit:
Maria Boersma (maria@njso.nl)

Bestuur
Alexander Strengers – voorzitter
Tom van Nouhuys – penningmeester
Jakob Treffers – secretaris
Irene van den Heuvel – algemeen bestuurslid
Jorinke van Deelen – algemeen bestuurslid
Anna van der Kooij – algemeen bestuurslid

Comité van Aanbeveling
Liza Ferschtman – violiste
Martijn Sanders – bestuurder verschillende organisaties in de culturele sector
Roland Kieft – oud-dirigent van het NJSO, directeur Stichting Omroep Muziek
Simon Reinink – directeur Koninklijk Concertgebouw